Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 

1. Ponuda

ANAMAR TOURS d.o.o. turistička agencija, sa sjedištem na adresi: Kirmenjak 23A, i poslovnicom na adresi: Vukovarska 26, HR-52440 Poreč-Parenzo (u daljnjem tekstu Agencija), osigurava gostu uslugu smještaja, suradnjom ili posredovanjem sa domaćinom-vlasnikom smještajnog kapaciteta, prema objavljenim informacijama dostupnim u ponudi.

 

2. Rezervacije i plaćanje

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom potvrde rezervacije gost potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Općim uvjetima.
Shodno tome, sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.
Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtijeva proces rezervacije.
Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu 30% od ukupne cijene smještaja na žiro račun turističke agencije.
Ostatak cijene gost plaća najkasnije po dolasku i to u gotovini ili kreditnim/debitnim karticama koje agencija prima, a objavljene su u ponudi i poslovnici. Plaćanje ostatka cijene je na zahtjev gosta moguće ostvariti i bankovnom doznakom.

 

3. Cijena usluge

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Smještajni kapaciteti se iznajmljuju namješteni i primjereno opremljeni, u skladu s kategoriziranim standardom, a cijena najma uključuje posteljinu, ručnike, vodu, struju i plin. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu smještaja (npr. kućni ljubimci) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru/uputnici, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice. Iznajmljivač nije dužan produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na voucheru/uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu može produžiti uslugu smještaja, ako je u mogućnosti. Iznajmljivač nije dužan pružiti usluge koje nisu navedene u voucheru/uputnici. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u ponudi temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Za boravak kraći od četiri dana cijena se uvećava za 30%. Gosti plaćaju jednokratne troškove prijave u iznosu od 22 kn po osobi. U nekim smještajnim objektima naplaćuje se dodatno i boravišna pristojba. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 6,00 kn do 10,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12-18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob/godine u periodu korištenja usluga smještaja. Agencija se obvezuje kod slanja ponude posebno naznačiti i cijene usluga boravišne pristojbe, prijave te ostalih usluga i osiguranja ukoliko ih navedeni objekt naplaćuje.

 

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije.
Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi. Iznajmljivači zadržavaju pravo izmjene eksterijera/interijera, namještaja, dodataka, uređaja ili drugih reklamiranih aktivnosti bez prvotne najave.
Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20% .
Svaki gost mora biti primljen u urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna bit će dostupne dodatne plahte i ručnici.
Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14:00 sati, a na dan odlaska moraju napustiti smještajnu jedinicu do 10:00 sati. Predaja ključa smještajne jedinice se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili u agenciji prilikom registracije gosta.

 

5. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupa izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti (u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti ili prirodnih nepogoda: potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).
Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije, po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

 

6. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem.
U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

  • za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se 30% iznosa rezervacije, a najmanje 15€ kod rezervacija s iznosom manjim od 50€.
  • za otkaz 29 -15 dana prije dolaska - 50% od ukupne cijene rezervacije
  • za otkaz od 14 - 0 dana prije dolaska - 100% od ukupne cijene rezervacije
  • "no-show" - 100% od ukupne cijene rezervacije

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije Agencija može zaračunati samo eventualne stvarne troškove uzrokovane zamjenom.

 

7. Obveze agencije i vlasnika

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisan način, u dobroj vjeri savjesnog privrednika u skladu s pravilima struke.

 

8. Obveze gosta

Gost je obvezan:

  • posjedovati ispravne putne isprave;
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske;
  • dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza;
  • vlasniku nadoknaditi u cijelosti svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici;
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca usluga, ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period.

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
Kućni ljubimci su u određenim smještajnim kapacitetima dobrodošli uz prethodnu najavu. Dovođenje ljubimaca na odmor podrazumijeva da je on cijelo vrijeme pod nadzorom gosta, te da ga se ne ostavlja u smještajnoj jedinici bez nadzora.

 

9. Politika privatnosti

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih uz privolu gosta koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost može odobriti da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e-mail adresu) za slanje posebnih ponuda.

 

10. Rješavanje prigovora

U slučaju da postoji prigovor na smještaj, potrebno je na isti skrenuti pažnju u najkraćem roku, i to što je prije moguće, za vrijeme boravka, kako bi se pravovremeno moglo ispraviti objektivne nedostatke. Propust da to učinite poništava sve naknadne reklamacije.
Gost je obvezen surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.
Ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti tražiti nadoknadu štete.
Uvažit će se samo prigovori rješavani za vrijeme boravka kojima se uzrok nije mogao otkloniti, a najviša nadoknada po prigovoru može doseći maksimalno iznos uplaćene akontacije, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos.
Ako gost ne prihvati ponuđeno alternativno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadni prigovor gosta niti će na njega odgovoriti. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete, a naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatne usluge, odnosno nije podnio pisani prigovor, naknadni prigovori se neće uvažavati.
Agencija i vlasnik se ne mogu smatrati odgovornima za eventualne klimatske uvjete, ulične radove, buku koja dolazi izvan granica posjeda, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.

 

Sukladno članku 6. st. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) obavještavamo potrošača da pritužbu na kvalitetu naših usluga može dostaviti u pisanom obliku putem pošte na našu adresu ANAMAR TOURS d.o.o. turistička agencija, Vukovarska 26, HR-52440 Poreč-Parenzo ili elektroničku poštu anamartours@gmail.com. Isti možete u pismenoj formi osobno dostaviti putem pošte na gornju adresu, na elektroničku poštu ili dostaviti direktno u poslovnicu.  Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku na Vašu adresu najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

11. Nadležnost suda

Svi prigovori nastojati će se riješiti sporazumno. Za slučaj da se prigovori i nesporazumi ne mogu riješiti sporazumno utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Poreču.